Támogatott projektek

Projekt címe Szomszédok
Projektazonosító NCTA-2014-8186-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Ars Omnis Kulturális Egyesület
Levelezési cím 1146 Budapest, Hungária krt. 198.
Telefon +36-30-721-7133
Email reka.nagy@arsomnis.org
Honlap http://www.arsomnis.org
Projektfelelős Nagy Réka
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. június 30.
Támogatás összege 17,531 €

A projekt elsődleges célja volt, hogy elősegítse a migránsok társadalmi elfogadását, csökkentse az őket érő hátrányos megkülönböztetést. Mindezt egy külföldi és magyar diákok aktív részvételével létrejövő kortárs színházi produkcióval és annak széles körű terjesztésével kívánták elérni a projekt szervezői. Elsősorban a kínai és muszlim közösségek bevándorló fiataljai – de általuk az összes migráns közösség tagjainak – szociális kompetenciájának fejlesztése, önbizalmuk növelése volt a cél, hogy könnyebben illeszkedhessenek be a választott új ország társadalmába.

A projekt alapvetően a magyar társadalomra jellemző bevándorló-ellenes attitűdöt kívánta csökkenteni azzal, hogy a bevont bevándorló fiatalok színházi eszközökkel ismerhették és ismertethették meg magukat közben. A projekt keretén belül elindult egy blog, amelyet a migráns fiatalok személyes történeteivel töltöttek fel, és amely történetek később a színházi produkció alapjai lettek. Az itt megjelent művekből és az aktuális témafeldolgozásokból merítve elkészítettek egy színházi produkciót, amelynek központi témája egy átlagos magyar család vacsorája közbeni beszélgetés sztereotípiákról és élményekről a házban élő más nemzetiségű szomszédokkal. A produkcióról készült összefoglaló kisfilm az alábbi linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=l262-BeIvoA. A tervezett két előadás helyett három teltházas bemutatóra került sor. A színházi bemutatók estéjén közös zenés produkció is létrejött, amely előadás zenei improvizáción alapuló előadás volt, amelynek közreműködői több földrész (Afrika, Ázsia, Európa) dallamvilágát ötvözték. Az előadásokat követően levezető drámapedagógiai foglalkozásokat tartottak a látottak feldolgozására.

A projekt hatását mutatja, hogy a fiatalok viszonya megváltozott a magyar társadalom és a más kultúrával rendelkező emberek felé, valamint a bevont iskolák számára sikerült egy új, fenntartható módszert mutatni, amelyet hasznosítani tudnak a projekt lezárása után is. A migráns közösségek joggal érezhették, hogy saját ügyeiket maguk képviselték, aktív polgárként kiálltak, és részt vettek a közügyekben. A projekt nyilvánosságának biztosításában szerepet kapott a Tilos Rádió is, rendszeresen hírt adtak a foglalkozásokról, előadásokról, a diákok nagy örömmel mentek interjút adni a rádióba, büszkeséggel töltötte el őket, hogy kíváncsiak rájuk a hallgatók.

 

Vissza a projektekhez