Támogatott projektek

Projekt címe "Egersound"
Projektazonosító NCTA-2014-8308-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Agriart Ifjúsági, Zenei és Kulturális Egyesület
Levelezési cím 3300 Eger, Farkas Zalán Eger, Madárkút u. 6.
Telefon 36/20-4637945
Email farkaszalan@hotmail.com
Honlap http://nincs
Projektfelelős Farkas Zalán
Projekt időszaka 2015. január 1. - 2016. február 28.
Támogatás összege 19,753 €

A különböző társadalmi és etnikai csoportok térbeli, társadalmi, intézményi elkülönülése, társadalmi dezintegrációja jól érzékelhető Eger városában. A szegénységben élő cigány családok kiszorultak, illetve visszaszorultak a város peremére. Az iskolai szegregáció is akadályozza a cigány és nem cigány fiatalok közötti személyes kapcsolatok, ismeretségek kialakulását. Egerben erős a szélsőséges eszmék jelenléte, főként a fiatalok körében. Emellett a fiatalok alternatív szórakozási lehetőségei korlátozottak: megszűntek azok a klubok, amelyek fellépési lehetőséget nyújtottak a népszerű vagy amatőr zenekarok számára. Nincsenek tehát olyan találkozási pontok, amelyek a cigány és nem cigány fiatalok számára közös tevékenységekre adnának lehetőséget, amelyek hozzájárulnának a kölcsönös elfogadáshoz.

A projekt célja az volt, hogy a zenén, a közös alkotó tevékenységeken keresztül elérje a város fiataljait – kiemelten a roma fiatalokat –, a bevont fiatalok attitűdje kedvezően változzon, és a roma fiatalok magabiztosabbá váljanak. További cél volt, hogy a szervezet által a projektben kialakított Klubház, mint közösségi tér elfogadottá váljon, illetve egy olyan bázisa legyen a megszólított korosztálynak, ahol előítéletektől mentesen, saját értékeiket képviselve „önmaguk lehetnek”.

A projekt kapcsán 15 zenekarral működött együtt a szervezet, több önkéntes és újabb egyesületi tag is csatlakozott a munkához. A zenekarok részére a projektet lebonyolító szervezet a közösségi teret próbateremként is felajánlotta, így a projektbe bevont zenekarok folyamatosan igénybe vehették a helyiséget. A projektben szervezett koncertek, akciók által is csökkenteni kívánták a roma és nem roma ellentétet. Különböző programok is megvalósultak, többek között a rasszizmus csökkentése, a tolerancia és a nemzedékek közötti szolidaritás erősítése jegyében, valamint ifjúsági programok is megvalósultak különböző témákban. A projekt záró koncertje külső helyszínen valósult meg, mivel a kialakított Klubház befogadó képessége kisebb volt, mint amennyi fiatalt vártak a programra.

A projekt hozzájárult ahhoz, hogy a városban a helyi fiatalok tartalmasan tölthessék el szabadidejüket, fogyasztáskényszer nélkül tudjanak szórakozni, zenekari próbát vagy koncertet tartani. A roma és nem roma fiatalok számára ugyanúgy ingyenes szórakozási lehetőség nyílt a projekt által. Mindezek mellett egyértelmű attitűdváltozást figyeltek meg a roma és a nem roma fiatalok körében a projekt hatására, hiszen a közösen átélt élmények eltüntették a különbségeket, ledöntötték a határokat és közelebb hozták a két csoport tagjait egymáshoz, a Klubház látogatói körében nőtt a kölcsönös elfogadás és a tisztelet. A projektnek köszönhetően a projekt-lebonyolító szervezet és a projekt eredményeként kialakított Klubház kiemelkedik Eger városában, mint antirasszista értékeket nyíltan felvállaló csoport.

 

Vissza a projektekhez