Támogatott projektek

Projekt címe Nógrádi Yfjúság a jövőért
Projektazonosító NCTA-2014-8319-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Egyesek Ifjúsági Egyesület
Levelezési cím 1137 Budapest, Radnóti M. u. 14/B. I./5.
Telefon +3613210495
Email mahner.tamas@gmail.com
Honlap http://www.egyesek.hu
Projektfelelős Mahner Tamás
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 69,982 €

Nógrád megyében a fiatalok száma 2001 és 2011 között 45500-ról 35500 főre csökkent. 30-50%-uk érettségizik, felsőfokú végzettséget az érettségizettek 15% szerez. 30% dolgozik, a többi munkanélküli, inaktív, vagy eltartott. A roma népesség aránya 10%, és ez az arány a falvakban magasabb, eléri a 20-30%-ot. A falvakban élő roma fiatalokat fokozottan veszélyezteti a munkanélküliség, a származással kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés, és a jövőre vonatkozó általános kilátástalanság. A fiatalok a munkanélküliség, a közmunka és az alkalmi munkák között tengődnek, jövőbeli lehetőségeik korlátozottak, a környéken nincs tanulási és munkalehetőség. A közösségek széthullnak, mivel nem tudják megtartani a fiatalokat, és emellett nem adnak támogató hátteret az itt maradt fiatalok kezdeményezéseinek.
A projekt a Szécsényi kistérségben, Nógrád megyére terjedő, új képzési és fejlesztő módszerek adaptálását, alkalmazását és megosztását tűzte ki célul, amelyek megfelelnek a helyi társadalmi és földrajzi jellegzetességeknek, a fiatal korosztály tanulási stílusának és érdeklődésének.
A projektbe a fiatalokat információs események, találkozók, online és média aktivitás gyakorlásával vonták be. Tréneri és coach készségek fejlesztésére irányuló tréningsorozat valósult meg. A projekt során a megvalósító szervezet munkatársai a jelentkező civil szervezetek és egyének helyzetét és tanulási igényeit felmérve online képzési modulokat fejlesztettek ki. Megvalósult egy intenzív bentlakásos tréning, amely a résztvevők számára közös élményt adott, erősítette a kortárscsoportban zajló tanulást és együttműködést számukra. Coaching találkozók alkalmával személyre szabottan foglalkoztak mindenkivel, tapasztalatokat cseréltek, teret és támogatást adtak az együttműködésnek és a hálózatosodásnak.
A szervezet a projekt megvalósításával növelte szakmai hozzáértését. A projektben részt vevő egyének, csoportok és szervezetek képessé váltak arra, hogy a kezdeményezéseket folytassák, hogy új kezdeményezéseket indítsanak, mivel a projektnek köszönhetően elsajátították a szükséges tudást.

 

Vissza a projektekhez