Támogatott projektek

Projekt címe Civil ABC Eger térségében
Projektazonosító NCTA-2014-8349-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Agria Geográfia a Földrajz Oktatásáért, Kutatásáért és Alkalmazásáért Közhasznú Alapítvány
Levelezési cím 3300 Eger, Leányka utca 6.
Telefon 0636520467
Email patkoscs@ektf.hu
Honlap http://www.agriageografia.hu/
Projektfelelős Dr. Patkós Csaba
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. szeptember 30.
Támogatás összege 13,490 €

Az Egri Kistérség településein kevés az olyan igazán beágyazott civil szervezet, amely képes elérni és aktivizálni a település lakosságát. Mivel a civil szervezetek támogatottsága alacsony, sem települési, sem pedig térségi szinten nem képesek érvényesíteni érdekeiket és beteljesíteni küldetésüket. Gyakran tapasztalható, hogy a civil szervezetek esetében elsődleges cél a forrásszerzés, általában kívülről várják a támogatást. Ez viszont deformáló hatással bír a civilek értékrendjére oly módon, hogy megfosztja őket egészséges öntudatuktól, büszkeségüktől és önállóságuktól. A projekt ezekre az említett problémákra kínált egy politikától mentes alternatív megoldást az Egri Kistérség kistelepülési civil szervezetei és helyi társadalma számára. A projekt során a lebonyolító szervezet az ABCD (azaz asset-based community development) módszert terjesztették a bevont szervezetek körében, amely olyan közösségfejlesztő metódus, amikor az érintettek maguk azonosítják közösségük erősségeit, és döntenek ezek alkalmazásáról saját igényeik és érdekeik szerint. Az ABCD módszer angol nyelven elérhető anyagait magyar fordításban a szervezet honlapján elérhetővé tették (http://www.agriageografia.hu/dok/jovoalk.pdf), valamint egy tananyagban is összefoglalták, amely szintén elérhető a szervezet honlapján „Útmutató a települési közösségek és önszerveződő körök feltérképezéséhez és mobilizáláshoz” címen (http://www.agriageografia.hu/dok/utmutato.docx). A projekt során koordinátorok vállaltak szerepet a bevont gyakornokok munkájában, valamint kapcsolatot építettek a potenciális partner-csoportosulásokkal és szervezetekkel. A projektbe gyakornokként az Eszterházy Károly Főiskoláról 20 fő hallgatót, valamint a koordinátorok összesen 12 civil szervezetet vontak be a térségből: Andornaktályáról, Felsőtárkányból, Kerecsendről, Maklárról, Noszvajról és Novajról. 10 partnertelepülés került kiválasztásra a projekt során (Andornaktálya, Demjén, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Novaj, Noszvaj, Ostoros és Tarnaszentmária), ahol a projektbe bevont főiskolai hallgatók terepi munkájukat végezték, vitték a projekt fő elemét, az ABCD módszer terjesztését. A hallgatók minden településen legalább 20 interjút készítettek 200 fő részvételével, kivéve Demjén települést, ahol is azzal szembesültek, hogy a bevált hólabda módszerrel csak egy zárt csoportot tudtak elérni, így a faluban tartott workshop során körvonalazódott a helyiek számára, hogy milyen szűk kör alakítja a falu életét. A terepi munkák eredményeit településenként egy- egy plakáton foglalták össze, amelyeket a workshopokon tettek közzé. Ezen alkalmakkor a gyakornokok ismertették az adott településen készített interjúk eredményeit is.
A projekt során az érintett településeken feltárásra kerültek a megkérdezett lakosság igényei, a projekt során döntéshozókat (például polgármesterek) is felkeresték, így ők is értesülhettek a lakosok igényeiről. A projekt célja egyrészt a tudásbővítés, egy olyan ismeretanyag és közösségfejlesztési módszertan átadása volt, amely itthon még kevésbé bevett, ismert, alkalmazott, mint külföldön. A már elsajátított ismeretanyag azt a célt szolgálja, hogy az ABCD módszer segítségével Eger és környékének lappangó erőforrásait felszínre hozzák és teljes mértékben a közösség javára fordítsák. Ezáltal a lakosság megtalálja saját lehetőségeit, így jobban uralhatja saját sorsának alakulását. Emellett a projekt során egy olyan külföldi szakértővel tudott kapcsolatot, együttműködést kialakítani a lebonyolító szervezet, amely mindkettejük számára új tapasztalatokat, tudáscserét, a jövőben is folyamatos szakmai munkát biztosít az adott témában.

 

Vissza a projektekhez