Támogatott projektek

Projekt címe Közösen egymásért
Projektazonosító NCTA-2014-8408-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Kontraszt Műhely
Levelezési cím 1134 Budapes, Szabolcs utca 3/a.
Telefon 06-20/3957-924
Email kozoli82@gmail.com
Honlap http://www.kontrasztmuhely.hu
Projektfelelős Kovács Zoltán
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. október 1.
Támogatás összege 6,438 €

Magyarországon a gyermekotthonban élő diákok az otthonból kikerülve rengeteg nehézséggel találkoznak: nehezen illeszkednek be, gyakran kriminalizálódnak. A Tatai Diákotthon lakói különösen hátrányos helyzetűek, nagy részük sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott, illetve autista.

A projektlebonyolító projektjével esélyt kívánt adni az otthon lakóinak: esélyt a teljes életre és arra, hogy közösségük aktív és hasznos tagjaivá válhassanak. Ennek érdekében a drámapedagógia és az élménypedagógia, azaz az informális pedagógia eszközeit és módszereit alkalmazva három tábort, délutáni foglalkozásokat és önkéntes programokat szervezett a diákoknak, workshopokat a nevelőknek. A foglalkozásokon elsősorban az együttműködést, az egymásra figyelést fejlesztették, illetve egyre nagyobb teret biztosítottak a szerepbelépésnek, szituációs játékoknak, dramatikus játékoknak.

A programindító táborban drámafoglalkozások keretében dolgozták fel a gyerekek különböző problémák megoldását úgy, hogy a foglalkozás során alakított szereppel elhatárolhatták maguktól a vizsgált helyzeteket. A heti két alkalommal zajló drámafoglalkozásokon problémaközpontú teamcoaching módszerrel dolgoztak. A projekt során a diákok csoportosan önkéntes tevékenységet is folytattak, amely során együtt kellett működniük és megtapasztalták, hogy képesek megszervezni, és lebonyolítani egy olyan munkafolyamatot, amivel hatással vannak a környezetükre és saját életükre is. A gyerekeknek lehetőségük volt egy programzáró táborban is részt venni, ahol szintén különböző művészeti eszközökkel fogalmazták meg a tapasztalataikat, és a céljaikat, amelyeket a projektben való részvételük hatására tűztek ki. A művészeti alkotásokból és a foglalkozáson készült fotókból egy kiállítást is rendeztek. A projektről készült videó a szervezet Youtube csatornáján érhető el (https://www.youtube.com/watch?v=ehbvsVLDGUA), valamint egy értékelő kiadvány (http://www.kontrasztmuhely.hu/uploads/Tata%20-%20teljes%20projektismerte...) is készült.

A dráma- és élménypedagógiai módszerek alkalmazásával elérték, hogy a részt vevő diákok önbizalma növekedett, javultak problémamegoldó, kommunikációs, koncentrációs és együttműködési készségeik.

 

Vissza a projektekhez