Támogatott projektek

Projekt címe Mozgó Pont
Projektazonosító NCTA-2014-8434-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Öt Pont Egyesület
Levelezési cím 3530 Miskolc, Avasalja u. 35.
Telefon +36 70 3814986; +36 70 3139864
Email hunzolkoo@gmail.com
Projektfelelős Bárdos Zoltán
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2015. november 1.
Támogatás összege 18,032 €

Több évtizedes folyamat során Miskolc több városrészén gettósodási folyamat vette kezdetét. Ezekre a lakóterületekre nagy számban költöztek alacsony jövedelmű családok. A lakásállomány nagy része csökkent komfortfokozatú vagy komfort nélküli. Nagy számban laknak családok nem lakás célú építményekben. A lakótelepeken élő családok közül sokan jelentős közüzemi tartozással küzdenek. Magas a fiatal pályakezdő álláskeresők száma, és az itt élők között a város többi részéhez képest magas a gyermekvállalási hajlandóság, de az alacsony képzettség, az alacsony jövedelem feszültséggel terheli meg mindennapjaikat. A kezeletlen konfliktusok etnikai alapon mélyülnek tovább. Hiányoznak a személyiségfejlesztő és kohéziót erősítő háttérszolgáltatások, közösségi térként az utca funkcionál. Az itt élő fiatalok jelentős része idegenkedik az intézményesült ellátási formáktól és nem is veszik igénybe azokat.

A projektet lebonyolító egyesület Miskolc e területein nyújtott tanácsadást, és kínált többek között sportolási lehetőségeket hátrányos helyzetű fiataloknak. A Mozgó Pont című projektjükben mobil sport és tanácsadó szolgáltatásokkal bővítették tevékenységüket. Ennek lényege, hogy a programokat a közösségi "forró pontokra", spontán közösségi találkozó helyekre szervezték meg rendszeresen. A résztvevők közül önkénteseket is toboroztak, akik közül 15 főnek képzést biztosítottak, majd bevonták őket a mobil szolgáltatás fenntartásába vagy más civil szervezetekhez közvetíttettek tovább.

A projekt célja elsősorban az volt, hogy egy már bevált jó gyakorlatokra épített bűnmegelőzési és drogalternatíva tevékenységbe bevonja a szervezet a hátrányos helyzetű fiatalokat, tanácsadással és információ-nyújtással hozzájáruljon ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek szocializációs, valamint a lakóhelyükből eredő hátrányai csökkenjenek.

A projekt megvalósítása során 132 alkalommal valósult meg alacsonyküszöbű felkereső ifjúsági munka és mobil sportolási lehetőség, amellyel a szervezet közel 4450 fő számára biztosította a szabadidő hasznos és aktív eltöltését. A szervezet munkájába bekapcsolódó önkéntesek élménypedagógiai módszereken alapuló tréningen vettek részt, majd a közösségi szolgálat keretében teljesítették önkéntes munkájukat. A projekt megvalósításának keretén belül a csoportos és egyéni önkéntes tevékenységek során összesen 1900 munkaórát teljesítettek az önkéntesek. A Máltai Szeretetszolgálattal szoros együttműködésben egy közösségi akciót szerveztek, amelynek programjait a sport és a kézművesség köré építették. A projekt során a projekt lebonyolító szervezet partnerséget épített ki az Avasi Közösségi Térrel, amely helyet biztosított az Avason működő közösségeknek, civil szervezeteknek, amely partnerség által a projekt ismertsége növekedett és a megvalósított tevékenységeket és jó gyakorlatokat más szervezet is megismerheti, alkalmazhatja.

A programok során tapasztalható volt, hogy a fiatalok intézményi légkörrel szembeni bizalmatlansága oldódott. Az önkéntes és kortárssegítő tréning alkalmával a fiatalok együttműködési, kölcsönös megértés és elfogadás, segítőkészség, önismereti, bizalmi, felelősségtudat, problémamegoldó kompetenciái; döntési, kommunikációs, improvizációs valamint alkalmazkodó képességeik fejlődtek.

 

Vissza a projektekhez