Támogatott projektek

Projekt címe Aktív állampolgárságra nevelés az egyesületi demokrácia erősítésén keresztül – a Messzelátó Egyesület új tagsági modelljének kialakítása, s elterjesztése, mint jó gyakorlat
Projektazonosító NCTA-2014-8474-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Messzelátó Egyesület
Levelezési cím 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11. 3. emelet 19.
Telefon +36 1 785-6978
Email tunde@messzelato.hu
Honlap http://www.messzelato.hu
Projektfelelős Udvarnoki Tünde
Projekt időszaka 2015. január 1. - 2015. október 31.
Támogatás összege 18,400 €

A 10 hónapos projekt főcélkitűzése - az aktív állampolgárság elősegítésén, részvételi demokrácia gyakorlásán keresztül - az 1999-ben bejegyzett, megvalósító szervezet belső működési reformja volt. Egy olyan új tagsági modell kidolgozása, amelynek keretében a belépő új tagok együttműködő közösségük aktív résztvevőivé, szervezőivé, döntéshozóivá, aktív állampolgárává válnak.
A projekt előkészületeként külsős szakértő bevonásával helyzetelemzés készült, amelynek keretében egy kérdőíves vizsgálat is lezajlott. Az ún. tagsági kérdőív azt mérte fel, hogy kik az egyesülethez közel álló emberek: tagok, önkéntesek, szimpatizánsok, támogatók. A kérdőívet 63 fő töltötte ki. A bevont szakértő tanulmányban és előadásban foglalta össze a szervezet munkatársai számára (4 fő), hogy az egyesülethez közel álló emberek miként jellemezhetőek. A projekt keretében összesen 16 különböző szervezet, intézmény látogatására, illetve számukra tudásátadására került sor. A látogatások keretében a Műszaki Egyetem kutatója mélyinterjú technikát használva egy a szervezetek állapotáról szóló elemzést készített. A projekt keretében a megvalósító szervezet munkatársai, tagjai, külsős fejlesztői részvételével egy belső fejlesztés is lezajlott. Ezek keretében a műhelyfoglalkozások, workshopok lebonyolítására került sor és ezeken a meghívott szakértők (ME vezetői, munkatársai) új szakmai tudást (kommunikációs stratégia, részvételi demokrácia, aktivizmus, adománygyűjtés, projektmenedzsment, közösségfejlesztés) adtak át a megvalósító szervezet aktív tagjai számára. Új tagok toborzása érdekében sor került a megvalósító szervezet weboldalának fejlesztésére. A megvalósító szervezet tagságának részvételével összesen 9 db „Tudásátadó – szemléletformáló környezetvédelmi program” lebonyolítására került sor. Ezek olyan élményalapú, szemléletformáló találkozók voltak, amelyeken a résztvevő tagok kiscsoportokban (5-8 fő) vettek részt és a közösségi élmények szerzése mellett, az elméleti tudásátadást követően, lehetőségük nyílt a tanultak gyakorlatba foglalására, a receptek kipróbálására. Megvalósultak ún. „Beindító programok”, amelyeket a tagok szerveztek és egy nyilvános, nyitott műhelysorozatként valósult meg, amelynek keretében a meghívott előadók által, illetve a közös beszélgetések során régi és új tag együtt tanult a civil közösségek felépítéséről, legkülönfélébb közösségeik demokratikus, egyenrangú viszonyokon, kölcsönös megbecsülésen alapuló jó kormányzásáról. A projekt zárásaként a megvalósító szervezet egy záró konferenciát szervezett és bonyolított le. Ezen összesen 20 szervezet képviseltette magát. A projekt záró szakaszában a tudásátadás jegyében egy 10 oldalas online kiadvány (https://norvegcivilalap.hu/hu/system/files/palyazat/monitoring/csatolas/...) is készült. A kiadvány bemutatja az projekt keretében lezajlott fejlesztési folyamatát, és a legfontosabb szervezeti tapasztalatokat.
A projekt a kitűzött céljait elérve valósult meg, a belsős szervezetfejlesztések során kialakították a végső önkéntes és tagsági stratégiát továbbá elkészült az egyesület új programstruktúrája, tematikája, arculata, és honlap terve, ami által a kiinduló állapothoz képest sokkal letisztultabban, és érthetőbben tudnak kommunikálni leendő tagokkal és a célcsoporttal. A projekttevékenységek eredményeként 125 fő kapcsolódott be újonnan a megvalósító szervezet munkájába, 8 együttműködővel, partnerrel, szervezettel és intézménnyel alakított ki új kapcsolatot, 9 alkalommal szerveztek a tagok programot, továbbá 10 alkalommal valósult meg más szervezettel való találkozó. Ezen kívül a projekt megvalósítás során 5 videó is készült a záró műhelymunka előadásairól, 10 jó gyakorlat átadására is sor került, valamint a szervezett programokon összesen 163 fő vett részt.

 

Vissza a projektekhez