Támogatott projektek

Projekt címe MORE - Roma-zsidó ifjúsági vezetőképzés
Projektazonosító NCTA-2014-8478-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (MAZS)
Telefon +361 888 94 07
Email Marianna@jdc.hu
Honlap http://www.mazs.hu
Projektfelelős Jó Marianna
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 57,653 €

A mélyszegénységben élő roma fiatalok ritkán tudnak lépéseket tenni közösségük megerősítéséért, érdekeik érvényesítéséért. A projekt keretében a sajókazai Ámbédkar iskola 9-10-es diákjai számára tartanak foglalkozásokat az identitás, kommunikáció, közösség- és szervezetfejlesztés témaköreiben. A fejlesztésben fontos szerepe lesz zsidó és roma közösségek tagjainak, ifjúsági és közösségfejlesztésben jártas szervezeteknek, akik saját példáikkal és módszereikkel is hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt végére a fiatalok saját szervezetet tudjanak létrehozni és működtetni. Ennek érdekében a sajókazai fiatalok a projekt során is több közösségi program valamint nyári tábor megszervezésében és megvalósításában fognak részt venni. Az itt megszerzett gyakorlati ismeretek és közösségi élmény ugyanis fontos alapot jelent a későbbi önálló kezdeményezéseikhez. A megszerzett tapasztalatait a szélesebb társadalom tagjaival és a civil szervezetekkel is megismertetik.

 

Vissza a projektekhez