akció

Rajtunk, felhasználókon múlik, hogy milyen hellyé válik az Internet. Te is tehetsz azért, hogy értelmetlen és kártékony, gyűlölködő anyagok, megjegyzések helyett nyitott párbeszédek és együttműködések kapjanak helyet rajta. Szerintünk mindenkinek számít a véleménye, függetlenül a származásától, helyzetétől, ízlésétől, nézeteitől. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy mindenki megkapja az alapvető tiszteletet, és ne váljon ostoba ócsárolás áldozatává a virtuális térben sem. A Biztonságosabb Internet Napján, február 11-én is számos eszközzel hívhatod fel a figyelmet arra, hogy szerinted sem okés, ha a net adta védettséget arra használják fel egyesek, hogy gyűlöletet keltsenek, ahogy az sem, hogy ezt sokan némán tűrik.

The aim of the call is to support the organization and implementation of short campaigns or one-time movements, social or/and joint actions. The actions must address one or several of the below horizontal concerns of the EEA/Norway grants:

  • human rights and the rights of minorities (based on ethnic, religious, linguistic and sexual orientation), equal opportunities;
  • combating racism and xenophobia, homophobia, anti-Semitism, extremism;
  • tolerance, multicultural understanding and social inclusion instead of discrimination and exclusion;
  • understanding, mitigation and solution of problems arising from poverty and inequalities (with special attention to the situation of Roma);
  • promoting gender equality, combating inequalities, gender-based and domestic violence and trafficking.

Priority will be given to actions addressing the above mentioned concerns (one or several) through activities combating hate speech and hate crime.

Any action and campaign idea is welcome that aims to raise awareness about problems occurring in the above-described areas and takes action to solve them in order to change or improve the present situation. Preference is given to initiatives relying on diverse methods, including modern online tools or any other innovative, creative solutions which can be demonstrated to be effective.

 

Az akciópályázat célja rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témái az alábbiak lehetnek:

  • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), esélyegyenlőség
  • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása
  • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése
  • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére)
  • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.