Civil szemmel - Videó pályázati felhívás NCTA támogatottaknak

Felhívnád a figyelmet ügyekre, amelyekről ritkán esik szó? Láthatóvá tennél akciókat és találkozásokat, melyekkel közös világunkat formáljátok? Megmutatnád a világnak, hogy min dolgoztok és hogyan?

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen videó pályázatot hirdet a Norvég Civil Támogatási Alapból korábban támogatást nyert szervezetek számára az általuk végzett munka és képviselt ügyek rövid kisfilmekben való megmutatására. A beküldött és szakmai szempontok szerint kiválasztott videók közönségszavazásra kerülnek, a legnépszerűbb videók díjazásban részesülnek.

Mit várunk:

1. Egy maximum 5 perces (minimum 720p minőségű MP4 formátumú) videót, amely

• közérthető formában mutatja be valamely NCTA által támogatott projekt keretében megvalósult akciót;

• az NCTA alapértékeinek megfelelő üzenetet hordoz.

2. Továbbá egy, a videókhoz kapcsolódó leírást a projektről, akcióról, ügyről, illetve díjazás esetén annak felhasználási tervéről (ld. alább). A pályázatok videó megosztóra feltöltött linkjét, valamint a kapcsolódó leírást (maximum 1000 karakteres szöveg a kapcsolódó eseményről, projektről, társadalmi ügyről, illetve maximum 500 karakteres szöveg arra vonatkozóan, hogy mire használnák fel az díjat annak elnyerése esetén) tartalmazó pályázati adatlapot a pályázók az illes.marton@autonomia.hu email címre tudják elküldeni.

A pályázó – az adatlap részeként elérhető - nyilatkozatban felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a videó saját jogtulajdona, az abban felhasznált képi és hangi anyagok jogtiszták, és hogy a videóban megjelenő személyek a felvételhez, valamint annak terjesztéséhez hozzájárultak. A pályázó hozzájárul a videó – nem üzleti céllal történő – nyilvánossá tételéhez és terjesztéséhez az NCTA és az EEA Grants kommunikációs csatornáin. A pályázó továbbá vállalja, hogy amennyiben az általa beküldött videót eredeti formátumban (minimum 720p minőségű MP4 formátum) bekéri a pályáztató, azt eljuttatja a számára.

Minden pályázó szervezet csak egy videóval pályázhat.

A pályázati adatlap és nyilatkozat elérhető itt >>> és itt >>>

Az adatlapot kitöltve DOC formátumban, és kitöltve, aláírva PDF formátumban is kérjük benyújtani!

Pályázat/videók beküldésének időszaka: 2016. március 17. – 2016. május 15. 17:00 között - határidő módosítva: 2016. május 30. 17h

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseket, észrevételeket az illes.marton@autonomia.hu email címre várjuk.

Elbírálás:

A beküldött videók közül háromtagú – lebonyolító alapítványok két munkatársából valamint egy fő külső szakértőből álló – zsűri választ ki 10-20 alkotást az alábbi szempontok szerint.

- bemutatott akció, projekt, ügy hitelessége, eredményessége és kapcsolódása az NCTA alapértékeihez és céljaihoz;

- a videó képi és hangi minősége;

- a videó közérthetősége és befogadhatósága;

- a videó által bemutatott ügy, aktivitás innovatív jellege, valamint különlegessége a többi beküldött videóhoz képest.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha:

- a projekt célcsoportjának tagjai aktívan részt vettek a videó elkészítésében.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a szavazásra bocsátott videókat – szükség esetén – külön kategóriákban indítja, illetve az alábbi díjak mellett különdíjat is megítéljen.

Szavazás:

A zsűri által kiválasztott videók 2016. augusztus 30-án internetes közönségszavazásra kerülnek. Minden szavazó legfeljebb három videóra adhatja le szavazatát. A szavazás 2016. október 20-án zárul. A legtöbb szavazatot nyerő videók díjban részesülnek.

Díjak:

A győztes és helyezett videókat beküldő szervezetek természetbeni adományként szervezetfejlesztési képzést nyernek, általuk kiválasztott témakörben (pl. stratégiatervezés, kommunikáció, forrásszerzés, facilitálás, csapat- és vezetőképzés – a szervezet igényei szerint) az alábbi értékben:

1. díj: 600.000 Ft

2. díj: 400.000 Ft

3. díj: 300.000 Ft

4. díj: 200.000 Ft

(A választott témakört a pályázatban meg kell jelölni, rövid indoklással együtt. A munkát elvégző szervezetfejlesztővel/tanácsadóval az Ökotárs Alapítvány fog szerződést kötni.)

A díjak 2016. őszén kerülnek átadásra.